Christmas Eve Wedding of Kate and Andrew at The Park Hotel, Pandy.

In Chris Francis Photography Wedding Blog by ffotosLeave a Comment

Well, mid 2011 I never expected to be shooting a wedding on Chrismas Eve. But when I got the enquiry from Kate and Andy I was worried that if I did not get home on time that Santa would not be visiting my house that night, especially given the snow we had last year I thought I may have to hire a 4×4!

Luckily for me the snow held off this year and I was able to get to the venue and back to Cardiff with no problems, and yes, Santa did pay me a visit! What a lucky guy I was. :0)

The Park Hotel, in Pandy is a lovely family owned venue with a very personal service. Such a dramatic setting near Abergavenny, the rural location with the Black Mountain backdrop was a fab location.

Kate looked fantasic in her dress which was ankle high and designed by Justin Alexander. Andy’s Tux and red tie combo, which was shared with the groomsmen complimented the Xmas cellebrations and everyone was in a very jolly mood indeed.

This was the first time I had made a HD wedding video for my clients rather than shooting the ceremony and I’m pleased to say that it turned out very well and i’m sure that the beautiful couple are going to be so pleased with the final results.

Another rainy day did not deter us from having a few shots outside, including what is becoming a bit of a signature shot for me – The group shot posed in a heart formation.  This is always difficult to achieve when you have such large groups and we just managed to pull it off!

A fantasic day was had by all and with Kate, Andy and family staying at the Park Hotel for the Christmas period the party got started quait early and whilst I shot off at about 8pm I had used all 48gb of memory that I had on me! Still managed to shoot over a 1000 shots though!

Enjoy the post all. Kate and Andy I will have the full set for you by the weekend.

Big Love

Chris. x

Wel, byth canol 2011 i disgwylir iddo gael ei saethu mewn priodas ar Chrismas Efa. Ond pan gefais yr ymchwiliad gan Kate ac Andy roeddwn yn poeni os nad oeddwn yn cyrraedd adref ar amser na fyddai Siôn Corn yn ymweld â fy nhŷ y noson honno, yn enwedig o ystyried yr eira oedd gennym y llynedd, er y bydd yn rhaid i mi logi 4×4 !

Yn ffodus i mi yr eira eu cadw oddi ar y flwyddyn hon, ac roeddwn yn gallu cael at y lleoliad ac yn ôl i Gaerdydd heb unrhyw broblemau, a do, Siôn Corn yn talu fy ymweliad! Beth ddyn lwcus roeddwn. : 0)

Gwesty’r Park, mewn Pandy yn lleoliad hyfryd familly berchen gyda gwasanaeth personol iawn. O’r fath yn lleoliad dramatig ger y Fenni, y lleoliad gwledig gyda’r cefndir Mynydd Du yn lleoliad gwych.

Kate edrych fantasic yn ei gwisg a oedd yn ffêr uchel a gynlluniwyd gan Justin Alexander. Andy cyfuno tei Tux a choch, a oedd yn rhannu gyda’r groomsmen canmol y cellebrations Nadolig ac roedd pawb yn ar hwyliau hwyliog iawn yn wir.

Hwn oedd y tro cyntaf i mi wedi gwneud fideo priodas hd ar gyfer fy gleientiaid yn hytrach na saethu y seremoni ac rwy’n falch o ddweud ei fod yn troi allan yn dda iawn a dwi’n siwr bod y pâr hardd yn mynd i fod yn falch iawn gyda’r canlyniadau terfynol.

Nid yw un arall oedd diwrnod glawog rhwystro ni rhag cael ychydig o ergydion y tu allan, gan gynnwys yr hyn yn dod yn dipyn o ergyd llofnod i mi – y grŵp yn saethu a achosir mewn ffurfio calon. Mae hyn bob amser yn anodd ei gyflawni pan fydd gennych grwpiau mawr o’r fath ac rydym yn unig llwyddo i dynnu i ffwrdd!

Cynhaliwyd diwrnod fantasic Cafodd pawb a gyda Kate, Andy a’r teulu yn aros yng Ngwesty Parc am gyfnod y Nadolig y parti gafodd quait dechrau yn gynnar ac er fy mod yn saethu i ffwrdd am tua 8:00 wyf wedi defnyddio pob 48gb o gof bod gen i ar fy! Reolir yn dal i saethu ergyd dros 1000 er!

Mwynhewch y swydd i gyd. Kate ac Andy byddaf yn cael y set lawn ar eich cyfer gan y penwythnos.

Cariad mawr
Chris. x

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.